Technológia

Konštrukcia loptičky

Jadro: Materiál a veľkosť jadra určujú základné charakteristiky prenosu energie úderu a vplývajú na celkový dolet loptičky. Vyrábajú sa jadra gumové, titanové, wolframové (väčšinou v zmesi), existujú i jadra tekuté a plastické.

Obal: Vďaka svojej hrúbke, tvrdosti a usporiadaniu dimplov, obal určuje odolnosť loptičky, jej rotáciu a pocit, ktorý máme z konečného úderu. Obal býva najčastejšie zložený z dvoch alebo troch vrstiev, ale existujú i loptičky s viacerými vrstvami.

Loptička (podľa pravidiel R & A): Loptička je pokrytá dimplami a môže byť vyrobená z rôznych materiálov. Ich cieľom je dosahovať čo najväčšiu vzdialenosť letu loptičky a generovať väčšiu rotáciu pri hre. Nesmie mať priemer menší ako 42.67 milimetrov a váhu väčšiu ako 45.93 gramov. Neexistujú žiadne obmedzenia pre jej maximálnu veľkosť a minimálnu váhu.