Technologie

Konstrukce míče

Jádro: Materiál a velikost jádra určují základní charakteristiky přenosu energie úderu a ovlivňují celkový dolet míče. Vyrábějí se jádra gumová, titanová, wolframová (většinou ve směsích) a existují i jádra tekutá či plastická.

Obal: Díky své tloušťce, tvrdosti a uspořádání dimplů ovlivňuje obal míče jeho odolnost, rotaci a pocit, který máme z konečného úderu. Obal bývá nejčastěji složen ze dvou či tří vrstev, ale existují i míče na jejichž výrobě bylo použito více vrstev.

Míč (podle pravidel R & A): Míč musí být kulatý a jeho povrch musí být zvrásněný dimply. Může být vyroben z rozličných materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou vzdálenost letu míče, či mohou generovat více rotace po kontaktu hole s míčem. Míč nesmí mít v průměru méně než 42.67 milimetrů a nesmí vážit víc než 45.93 gramů. Neexistují žádné limitní parametry pro maximální velikost míčku a jeho minimální váhu.